Hotline: 0916164673 – 028.62572439

ĐIỂM NỔI BẬT

Là công ty bảo vệ áp dụng theo tiêu chuẩn của Nhật Bản tại Việt Nam

Ngoài các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam, chúng tôi còn có đầy đủ các loại bảo hiểm như:

Bảo hiểm Trách Nhiệm Dân Sự
Bảo hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp
Bảo hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp
Bảo hiểm Tai Nạn 24/24 cho nhân viên bảo vệ

Tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Quản lý theo chuẩn 5S-KAIZEN của Nhật Bản:

 • Seiri - Sàng lọc
 • Seition - Sắp xếp
 • Seiso - Sạch sẽ
 • Seiketsu - Săn sóc
 • Shitsuke - Sẵn sàng
 • hinh 01
 • hinh 03
 • hinh 02
 • hình 06
 • hinh 07
 • hinh 04
 • hinh 05

Bản quyền © CTy Liên Doanh DV Bảo Vệ Yuki Sepre 24