Hotline: 0916164673 – 028.62572439

警備サービス

Bảo vệ tài sản

Nhân viên bảo vệ được trang bị đồng phục ấn tượng và chuyên nghiệp cho nhà máy, kho bãi, cao ốc, siêu thị bán sỉ và lẻ, những sự kiện quan trọng, ...

bao-ve-ho-tong

Bảo vệ hộ tống

Dịch vụ bảo vệ yếu nhân. Chúng tôi đã vinh dự được lựa chọn cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các sự kiện quan trọng và các cụôc viếng thăm Việt Nam...

bao-ve-van-chuyen

Bảo vệ vận chuyển

Dịch vụ " Tiền mặt trên đường vận chuyển"; vận chuyển các tài sản có giá trị bằng các phương tiện vận chuyển và theo các đơn bảo hiểm ....


Trung tâm giám sát

Chúng tôi có thể phối hợp với Quý khách tùy từng trường hợp cụ thể để có thể giám sát sự việc 24/7 để bảo đảm an toàn về tài sản cũng như con người.

  • hinh 01
  • hinh 03
  • hinh 02
  • hình 06
  • hinh 07
  • hinh 04
  • hinh 05

Copyright © Yuki Sepre 24警備サービス株式会社